EWebService Hizmeti


Bir hizmet oluşturdunuz.

Bu hizmeti sınamak için bir istemci oluşturmanız ve hizmeti çağırmak için onu kullanmanız gerekir. Komut satırında aşağıdaki sözdizimiyle svcutil.exe aracını kullanarak bunu yapabilirsiniz:


svcutil.exe http://webservis.devahastanesi.com/EWebService.svc?wsdl

Hizmet açıklamasına tek bir dosya olarak da erişebilirsiniz:

http://webservis.devahastanesi.com/EWebService.svc?singleWsdl

Bu, istemci sınıfını içeren bir yapılandırma dosyası ve kod dosyası oluşturur. İki dosyayı istemci uygulamanıza ekleyin ve Service işlevini çağırmak için oluşturulan istemci sınıfını kullanın. Örneğin:

C#

class Test
{
  static void Main()
  {
    EWebServiceClient client = new EWebServiceClient();

    // Hizmetteki işlemleri çağırmak için 'client' değişkenini kullanın.

    // Her zaman istemciyi kapatın.
    client.Close();
  }
}

Visual Basic

Class Test
  Shared Sub Main()
    Dim client As EWebServiceClient = New EWebServiceClient()
    ' Hizmetteki işlemleri çağırmak için 'client' değişkenini kullanın.

    ' Her zaman istemciyi kapatın.
    client.Close()
  End Sub
End Class